När du behöver mig 

kommer du springande 

 

men när du tröttnar 

så slänger du mig i hyllan 

som en färdigläst bok