Valberedningen ska föreslå vilka personer som ska sitta i Kommunals förbundsstyrelse när den väljs på kongressen nästa år.  Men innan valberedningen utsågs var ett tiotal ombud uppe i talarstolen och framhöll vikten av att förtroendevalda och inte anställda verkligen var i majoritet i valberedningen. Och av mångfald samt vikten av att de största avdelningarna var representerade. Detta för att förorda Annelie Karlsson, RSO, Sydost, Mats Nyberg, Bergslagen och Preben Widerberg, Skåne.

Men när rösterna räknades vann förbundsstyrelsens förslag och följande igår nu i valberedningen: Lena Byström, ombudsman förbundskontoret, sammankallande, Lotta Lundén, ombudsman, förbundskontoret, Stig Persson, lokalkontorschef, Mitt, Maria Blomgren, kassör, Vänerväst, Pär Brännström, kassör, Västerbotten, Christer Andersson, förtroendevald, Stockholm, Lena Andersson, förtroendevald, Öst, Sladjana Gustafsson, förtroendevald, Väst och Yvonne Nilsson, Sydväst.