Annelie Nordström sa i sitt inledningstal att Kommunals medlemmar inte har något att vinna på rasism och högerpolitik.

– All forskning visar att välfärden tjänar mer på jämlika och jämställda samhällen.

Kommunal är bekymrat över att Alliansen och SD har majoritet i riksdagen. Det hindrar den rödgröna regeringen att med stöd av Vänsterpartiet driva en politik som Kommunal vill se för ökad välfärd och bättre villkor för kommunalarna. Det vill Kommunal ändra på till nästa val.

Förbundets ledning är också oroade över Sverigedemokraternas växande stöd.

– Därför har Kommunals förbundsstyrelse beslutat att satsa på att öka den politiska medvetenheten. Vi vill förklara varför solidaritet och rättvisa hotas av Sverigedemokraternas politik.

Hon beklagade att det finns kommunalare som delar Sverigedemokraternas värderingar.

– Vi skulle inte klara äldreomsorgen utan våra undersköterskor som kommer från när och fjärran. En fjärdedel av dem som arbetar inom äldreomsorgen kommer från länder utanför Sverige. I Stockholm är det hälften inom äldreomsorgen som har utländsk bakgrund.

Hon var också självkritisk och erkände att det i Kommunal finns fördomar. Det visas enligt henne bland annat i att det finns en så liten andel utlandsfödda som har förtroendeuppdrag i Kommunal.

Annelie Nordström fortsatte med att säga att Kommunal kommer att uppfattas som bråkiga. Förbundet ska inte bara kritisera Sverigedemokraternas värderingar utan också Socialdemokraterna när partiet inte satsar så mycket som Kommunal önskar.

– Om Socialdemokraternas satsningar på välfärden uteblir så leder det till nya bakslag i nästa val. När regeringen satsar pengar på 5 000 fler undersköterskor ska vi säga ”OK, det är en bra början men vi behöver 30 000 fler undersköterskor”.

Annelie Nordström vill att regeringen ska vara så handlingskraftig och radikal som möjligt med tanke på läget i riksdagen. Förbundet tänker driva på den rödgröna majoriteten i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt i landets alla kommuner och landsting.

Kommunal vill förutom satsningar på välfärden ha mer jämställda löner och arbetsvillkor. Det blir en huvudfråga för Kommunal i nästa års avtalsrörelse.

– Vi kräver rätt till heltid, en anständig personalpolitik och stopp för missbruk av visstidsanställningar.

Annelie Nordström sa att det krävs många medlemmar för att Kommunal ska lyckas nå framgång med sina krav.

– Därför är det viktigt att vi fortsätter att rekrytera fler medlemmar. Vi har lyckats växa tre år i rad och ökar också hittills i år. Men vi måste vara uthålliga och rekrytera fler för att vi ska lyckas få bättre välfärd, jämställda löner och bättre arbetsvillkor, sa Annelie Nordström.