Mellan kongresserna samlas varje år Kommunals förbundsmöte för att stämma av verksamheten.

Vid årets förbundsmöte presenteras förbundets nya logga och en lägesrapport om projektet Värdig Välfärd. Förbundsmötet ska även behandla förbundsstyrelsens budgetprognos för nästa år. Den bygger på att förbundet får 2 000 fler medlemmar i år.

– Det är lågt räknat. Vi är försiktiga och blir desto gladare när vi ser att målet överträffas, säger Kommunals kassör och tredje vice ordförande Anders Bergström.

Enligt prognosen kommer medlemsavgiften att höjas med två procent nästa år, som mest 10 kronor mer i månaden för dem som tjänar 34 767 kronor eller mer i månaden.

– Höjningen på två procent motsvarar den höjning av kommunalarnas löner i år som vi räknar med enligt avtal, säger Anders Bergström.

Det är förbundsstyrelsen som senare beslutar om det blir en höjning av medlemsavgiften och i så fall med hur mycket.

– Det sker i november när beslutet om nästa års budget ska tas, säger Anders Bergström.