SVAR: Ja, arbetsgivaren kan bestämma att apt, det vill säga arbetsplatsträffar, är en del av de ordinarie arbetsuppgifterna som ska utföras och ibland finns denna fråga reglerad i lokala avtal med arbetsgivaren.

Alla arbetsuppgifter inklusive apt ska schemaläggas och det finns olika regler i olika kollektivavtal om hur schemafrågor hanteras. Hur det ser ut hos er beror alltså på vem din arbetsgivare är och vilket kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats. Ditt lokala Kommunal har information om huruvida vi godkänt detta och vilka regler som gäller för just er arbetsplats.