– Det är givetvis mycket hedrande att bli utsedd att leda ett arbete som handlar om framtidens arbete. Arbete är centralt i den svenska modellen och därför viktigt för hur hela samhället kan utvecklas och hur välståndet kan fördelas. Vårt uppdrag är också att säkra välfärdstjänsterna, eftersom den sociala infrastrukturen är en grundläggande förutsättning för ett högt arbetskraftsdeltagande, säger Annelie Nordström i ett skriftligt uttalande till KA.
 
En av gruppens viktigaste
uppgifter blir att visa hur den tekniska utvecklingen kan förenas med låg arbetslöshet, skriver Dagens Arbete.
Nyligen presenterade Stiftelsen för strategisk forskning en rapport om hur svenska jobb påverkas av de nya dator- och robotsystem som är på väg in i många branscher. Enligt rapporten kommer 2,5 miljoner jobb att påverkas i Sverige. Det skulle betyda att fler än hälften (53 procent) av alla dagens arbetstillfällen skulle kunna ersättas av teknik inom en tjugoårsperiod. Yrken som kräver omtanke om andra människor har dock lägst sannolikhet att ersättas.

I rapporten listas de 100 yrken som har störst sannolikhet att försvinna.  Bland dem finns några inom Kommunals yrkesgrupper. Bland annat medhjälpare inom jordbruk och trädgård (plats 6), renhållnings- och återvinningsarbetare (plats 11), köks- och restaurangbiträden (plats 19), storhushållspersonal (plats 12), städare (plats 55), djurskötare (plats 57) och behandlingsassistenter och fritidsledare (plats 84).

Analysgruppen ”Arbetet i framtiden” ska ledas av Annelie Nordström och SEB:s seniorekonom Klas Eklund.