Det så kallade block- och nivåsystemet innebär att vårdtagarna blir indelade i sex olika nivåer beroende på hur mycket hjälp de behöver. Vårdtagaren kan styra vilka uppgifter som ska utföras under de timmar hen får hjälp och personalen kan justera tidsåtgången inom det block som vårdtagaren tillhör.

Tidigare hade hemvården i Landskrona tidsmätning med TES vilket många blev stressade av. Då stod det exakta klockslag i mobilen. TES finns kvar som planeringsverktyg och personalen får sina vårdtagare i mobiltelefonen – men utan klockslag.

– Jag är inte en stressad person men jag ser fördelar med det nya systemet, mina kollegor som varit stressade är mycket lugnare. Man tittar inte på klockan hela tiden för tiden finns för brukarna, de får den hjälp de behöver, säger undersköterskan Pia Helgesson.

– Det är inte längre hela världen om ett besök går över tiden.

Hon säger att det fungerar bra i hennes grupp eftersom de har en bra chef och planerare. Behövs mer tid så måste personalen berätta det för planeraren.

Kommunals sektionsordförande Annette Andersson säger att systemet fungerar olika bra i olika grupper. Hon tror att det beror på hur planeraren jobbar.

– Stress har inte med TES att göra utan det är det som du stoppar in: skit in, skit ut. TES är en sak men överplanerar man så får folk springa som travhästar i alla fall.

Mica Bodic, områdeschef för hemvården, är mycket nöjd med systemet som har använts sedan början av året.

– Personalen kan påverka mycket mer utifrån deras professionalitet. Det är mer flexibel hemtjänst som utgår från de äldres behov.

Förut fick kommunen betalt för timmar och minuter. Inom de nya nivåerna får man genomsnittstid som gör att man kan använda tiden optimalt, säger Mica Bodic.

Hon tror att det kan stärka personalens självkänsla att få fatta mer egna beslut och ta större ansvar – samtidigt finns de som vill bli mer styrda i sitt arbete, säger hon.

Enligt facket är det oklart om stressen verkligen minskat, vad säger du om det?

– Minskad stress menas att man inte har begränsad tid, det står inte i mobilen hur mycket tid man har. Nu är det mer att undersköterskan ska ta ansvar och bedöma själv hur mycket tid som behövs. Vi har jättebra statistik och det finns ingenstans att vår personal lägger så mycket tid hos brukare att de inte hinner något annat. Man kan styra och inte behöva stressa. Men förändringar kan utlösa stress och det jobbar vi på.

Än är det inte klart hur mycket pengar kommunen sparat med det nya systemet, men en uppföljning i somras visade att hemvården skulle kosta 5,2 miljoner mindre än förra året.

Hur är det möjligt?

– Vi har kartlagt hur mycket tid som används för våra brukare, det har gjort att vi minskat på timanställda och utnyttjar personalen på bästa sätt.

Hade ni ett väldigt dåligt system förut som kostade så mycket mer?

– Ja, det verkar så. Jag vet inte, jag jobbade inte här då. Man hade inte riktigt koll på hur man utnyttjade arbetstiden.

Eftersom den utförda arbetstiden minskat har också personalstyrkan minskat, men enligt Mica Bodic har man inte dragit ned på fast anställda utan timanställda.