SVAR: Troligtvis har du möjlighet att stämpla upp till nästan 95 procent.  

När du söker ersättning räknar vi ut hur mycket du jobbat i snitt under en ramtid på tolv månader, vilket är vad vi kal-lar din normalarbetstid. Du har sedan rätt att få ersättning från oss upp till det genomsnittet.

Efter förra årsskiftet har du utifrån din beskrivning jobbat 95 procent i elva månader och 75 procent i en månad.

Månaden med 75 procent drar ner ditt genomsnitt, men det bör ändå finnas utrymme för dig att stämpla upp om du går ner på 75 procent.