SVAR: En torr sommar kan till viss del bidra till gul färg, men är säkert inte den enda orsaken. Gräs är normalt anspråkslöst och kräver inte djupa jordlager för att trivas.

De kala fläckarna tyder på lokala problem. Gräv upp en bit av marken där det växer dåligt och se hur marken ser ut! Är jorden dålig med inslag av grus och sand eller är marken hård och packad? Jord med låg halt av humusämnen torkar snabbt ut och hårt packad jord gör att gräsrötter och vatten har svårt att tränga ner.

Som med allt trädgårdsjobb finns inga genvägar och 80 procent av resultatet ligger i just markjobben. Ju bättre och noggrannare markjobb, desto bättre odlarresultat.

Är det mindre partier som drabbats kan man åtgärda dem på plats med att tillföra humus genom att lägga på bättre jord eller gödslad torv. Är marken packad måste den brytas upp och jordförbättras.

Om problemet är mer omfattande bör man i samband med jordförbättring luckra marken ordentligt genom att fräsa eller gräva om. Jordförbättrar gör man med kompost, köpt planteringsjord  (undvik den allra billigaste entreprenadjorden!) eller gödslad torv. Sedan är det viktigt att vattna jämnt under etableringen.