Efter hela 14 års beredande och diskuterande har Göteborgs politiker till slut beslutat att ge tjänstemännen på stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur parkeringsböter ska hanteras för personal, i hemtjänsten och hemsjukvården.

Varför har det tagit så lång tid?

– Det har varit ett informationsglapp, mellan politiken, stadsledningskontoret och de olika stadsdelarna. Det har funnits en otydlighet, säger Lena Risfeldt, planeringsledare vid stadsledningskontoret.

Parallellt med detta beslut införs nu också möjligheten för stadsdelarna att skaffa så kallade vårdnyttotillstånd till hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal. Det är ett parkeringstillstånd som ger tillgång till parkering på trafikkontorets mark, bland annat. Dessa tillstånd har tidigare varit väldigt dyra men till nästa år sänks priserna kraftigt,

– En stor del av de problem som funnits tidigare löses antagligen genom vårdnyttotillstånden, säger Lena Risfeldt.

Är felparkeringar för hemtjänstpersonal ett omfattande problem i Göteborg?

– Det skiljer sig mellan de olika stadsdelarna, men jag skulle inte säga att det är jättestort problem, säger Lena Risfeldt.

I varken Stockholm eller Malmö har frågan om p-böter varit uppe till diskussion, parkeringstillstånd har funnits i vissa grupper i bland annat äldreomsorgen.

Enligt p-bötersbeslutet i Göteborg ska de som parkerar alltid eftersträva tillåten parkering men om böter ändå uppstår ska arbetsgivaren betala detta, om inte den anställde varit oaktsam.

Miljöpartiets kommunalråd Ulf Kamne, som var med och fattade det historiska beslutet, säger till Göteborgs-Posten att han inte tror att personalen nu kommer strunta i hur man parkerar.

­ – Vi ser den risken som liten, säger han.