Som ambulanspersonal måste man ha rätt att vid trötthet lämna ifrån sig bilnyckeln utan att riskera repressalier från sin arbetsgivare. Om en arbetsgivare ändå skulle ge repressalier finns en möjlighet att få saken prövad i Arbetsdomstolen. Ambulansrättegången i Göteborgs tingsrätt här om veckan där arbetsgivaren friades för dygnspassen var meningslös och kommer inte att leda till någon förändring alls. Vem som helst kan skadas i mötet med en ambulans i trafiken. Det är både tragiskt och omdömeslöst efter att Nollvisionen varit i bruk i snart två decennier. Förarna måste lämna ifrån sig bilnyckeln vid trötthet.

De är vältränade, välutbildade och har erfarenhet i sina professioner. Jag talar om ambulanspersonal och poliser. I medierna har de det senaste året beskrivits som trötta och slitna i samband med långa dygnspass. En rapport av Rikspolisstyrelsen visade att 63 procent av poliserna inte hade tillräckligt med sömn och att 38 procent inte var psykiskt återhämtade när de var lediga. I november avslöjades att var tredje ambulansförare hade nickat till bakom ratten. Risken att somna som utryckningsförare inom ambulansen är överhängande (Undersökning i november 2014, Vårdfokus). Detta är välkända fakta. Ändå sker ingenting. I väntan på krascher och fler personskador i trafiken är det tämligen tyst om de sovande professionerna.

Men är det enbart en fråga om slimmade organisationer, tuffare arbetsklimat och ett hårdare samhällsklimat som är förklaringarna till utvecklingen? Det finns arbetstidsregler som reglerar vilotiden. Arbetstidslagen gäller alla och säger hur mycket en anställd får arbeta per dygn. Enligt 13 § har alla rätt till minst 11 timmars ”sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila)”.

Inom ambulanssjukvården använder man så kallad dygnstjänstgöring vilket ibland innebär att ambulanspersonalen tvingas jobba och köra ambulans 24 timmar i sträck. Vilan och sömnen är satt på undantag. Arbetsgivarna har en skyldighet att ge vettiga och rimliga arbetsscheman. Men varje utryckningsförare har ett egenansvar som förare. Att köra bil i ett uttröttande tillstånd är förarens eget ansvar. Det är därför förvånande att så många kör utryckningsfordon trots att de är så trötta istället för att lämna ifrån sig bilnyckeln och låta bli.

Av egoistiska skäl finns det också ambulanspersonal som vill ha kvar de kritiserade dygnspassen då de själva gynnas med långa ledigheter. Då spelar det egentligen ingen roll vilka intentioner arbetsgivaren har enligt min mening. För yrkesförare (inte polismän och ambulanspersonal) finns ett tydligt budskap i Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för yrkesmässig trafik, TSFS 2010:161) där det står att en förare ska ”känna till trötthetens inverkan på trafiksäkerheten”.

Jag vill hävda att det finns utryckningsförare som är bekväma. De känner till trafikmiljöerna de färdats i och rutiner. En del upplever att de inte behöver någon mer utbildning; de är ju redan mästare i bilkörning. Bristen på fort- och vidareutbildning i utryckningskörning, riskutbildning o.s.v. är uppenbar samtidigt som många inte tar sin egen trötthet på allvar. Att åsidosätta trafiksäkerheten, patientsäkerheten men också den egna och kollegornas arbetsmiljö är allvarligt. Att spela med trafiksäkerheten är att inte längre ta hänsyn till medtrafikanterna och deras eventuella hälsoförluster som kan uppstå vid en trafikkrasch. Man har blivit likgiltig. Därför måste nu ansvariga politiker i riksdagen diskutera lagkrav för utryckningsförare. Ett lagkrav för utryckningsförare borde införas omgående. Annars riskerar Nollvisionen att skadas när företrädare i samhället som tjänar samhällsviktiga funktioner inte längre är intresserade av trafiksäkerhet.

Jörgen Lundälv,
docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin, Umeå universitet.