I KA nr 17/14 gick vi igenom avtalen för anställda i kommun och landsting och den privata vårdsektorn. Nu har vi granskat kollektivavtalen för fler kommunalare och hittat godbitar även här.

Jobbar du i Svenska kyrkan kan du till exempel gå ner i tid för att vara med barnen och inte förlora en spänn i tjänstepension. Det gäller till barnet fyllt åtta år och du kan gå ner i tid till maximalt 75 procent utan att förlora några pensionspengar.

På flera punkter ger kollektivavtalen liknande förmåner. Den som blir sjuk länge får till exempel tio procent av lönen i extra ersättning utöver sjukpenningen. Alla avtal som KA granskat ger också den anställde rätt att vara ledig utan att det görs löneavdrag när en anhörig går bort eller hastigt blir svårt sjuk. Men medan en del avtal kan ge rätt till tio dagars ledighet, ger andra bara möjlighet till en dag. En kyrkogårdsarbetare får gå till barnmorskan på betald arbetstid, men barnskötare som jobbar i en kooperativ förskola får ta av sin semester för att göra samma sak.

Barnskötaren behöver dock inte ta semester en hel dag, utan kan ta ut enstaka timmar. Det är en rättighet som förhandlades fram under avtalsrörelsen 2013, och som enligt Kommunal är uppskattad av medlemmarna.

Du som jobbar på privata förskolor (Almega):

Ledigt med lön

 • Om en nära anhörig dör eller blir sjuk. Du kan beviljas ledighet med lön i en eller flera dagar för att gå på begravning eller vårda nära anhörig som hastigt blivit sjuk.

Detta får du pengar för

 • Om du blir sjuk. Från arbetsgivaren får du tio procent av lönen i extra ersättning utöver sjukpenningen från dag 15 till 90 i sjukskrivningen. Från dag 91 till 360 får du samma ersättning från Alecta. Normalt sett behöver du inte ansöka själv, arbetsgivaren ska meddela Alecta.

Detta får du pension för

 • När du är föräldraledig. Du fortsätter att tjäna in tjänstepension när du är helt föräldraledig, i högst 13 månader. Går du ner i tid för att vara med barnet får du pension motsvarande din ordinarie lön, om du samtidigt tar ut föräldrapenning. Det gäller födda 1979 eller senare (ITP1). För födda 1978 och tidigare (ITP2) är det bara under tid med föräldrapenning som man tjänar in tjänstepension.

Du som jobbar i Svenska kyrkan:

Ledigt med lön

 • Besöka barnmorskan. Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har anställda rätt till två besök på betald arbetstid. Gäller även pappor.
 • Om nära anhörig blir allvarligt sjuk eller dör. Gäller exempelvis begravning och bouppteckning och i maximalt tio dagar.
 • Om du har tandvärk. Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid, har du rätt till akut besök hos tandläkare eller läkare utan löneavdrag.

Detta får du pengar för

 • Pengar till familjen om du dör. Har ni bott ihop i minst fem år eller bor tillsammans med barn under 12 år, får din sambo, via tjänstepensionsavtalet, fem år framöver ut cirka 15 procent av din genomsnittliga lön. Barnen får tio procent av lönen till de fyller 18 år. Du kan även få ersättning om din partner avlider, om hon eller han arbetade på en arbetsplats med kollektivavtal. Då ingår normalt sett en försäkring som ger efterlevande ersättning. Den kallas TGL. (OBS! Jobbar du på en arbetsplats utan kollektivavtal? Som medlem i Kommunal har du en försäkring (TGL) som också ger ersättning till din familj om du dör.)
 • Om du blir sjuk. Du får tio procent av lönen i extra ersättning utöver sjukpenningen från dag 15 i sjukskrivningen till och med dag 360. Pengarna betalas ut automatisk av din arbetsgivare. Om du är sjuk längre än 90 dagar måste du däremot ansöka via AFA Försäkring.

Detta får du pension för

 • När du går ner i tid för att vara med barnen. Du fortsätter att tjäna in tjänstepension utifrån din ordinarie lön även när du är ledig enligt föräldraledighetslagen. Det gäller tills barnet är åtta år. Du kan gå ner till som mest 75 procent. Även om du inte tar ut föräldrapenning.
 • Redan för sommarjobbet. I de flesta tjänstepensionsavtal tjänar du in pension från 25 års ålder till att du fyller 65. Men jobbar du i Svenska kyrkan har du bättre villkor och börjar tjäna in pension redan från 21 år och ända fram till 67 år, om du jobbar så länge. Bestämmelserna började dock gälla 2006, och gäller inte retroaktivt utan bara för det du jobbat efter 2006.

Du som jobbar på Sveriges Bussföretag (tidigare BUA):

Ledigt med lön

 • Om du gifter dig eller fyller 50 år. Den dagen har du rätt till ledighet med lön.
 • Om du har tandvärk. Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid, har du rätt till akut besök hos tandläkare eller läkare utan löneavdrag.
 • Om en nära anhörig dör eller är sjuk. Du har rätt att vara ledig för att gå på begravning eller vårda nära anhörig som plötsligt blir svårt sjuk, men högst en dag.

Detta får du pengar för

 • Om du blir sjuk. Du får tio procent av lönen i extra ersättning utöver sjukpenningen från dag 15 till 360 i sjukskrivningen. Du måste själv söka ersättningen från AFA Försäkring.
 • Vårdkostnader utomlands. Om en förare kör utomlands i tjänsten och blir sjuk eller är med om en olycka ska arbetsgivaren betala för vårdkostna der. Men bara om Försäkringskassan eller fordonsförsäkringen inte betalar.  

Detta får du pension för

 • När du är föräldraledig. Du fortsätter att tjäna in tjänstepension när du är helt föräldraledig, i högst 13 månader.

Du som jobbar med serviceentreprenad (Almega):

Bland annat städare på skolor, förskolor och sjukhus.

Ledigt med lön

 • Om du gifter dig eller fyller 50 år. En dags rätt till ledighet.
 • Om du har tandvärk. Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid, har du rätt till akut besök hos tandläkare eller läkare.
 • Om en nära anhörig dör eller är sjuk. Högst en dag för begravning eller vård av anhörig. Om resan till begravningen kräver det kan du få två dagars ledigt.

Detta får du pengar för

 • Om du blir sjuk. Du får tio procent av lönen i extra ersättning utöver sjukpenningen från dag 15 till 360 i sjukskrivningen. Du måste själv söka från AFA Försäkring.
 • Branschvana. När du har jobbat i tre år får du automatiskt månadslönen höjd med 600 kronor. När du jobbat i sex år får du ett lönepåslag med 400 kronor.  

Detta får du pension för

 • När du är föräldraledig. Du fortsätter att tjäna in tjänstepension när du är helt föräldraledig, i högst 13 månader.

Du som jobbar på friskolor, förskolor och fritidshem:

Kooperativa eller ideella – KFO.

Ledigt med lön

Om en nära anhörig dör eller är sjuk. Du kan beviljas ledighet i en eller flera dagar för att gå på begravning eller vårda nära anhörig som hastigt blivit sjuk.
Rätt att omvandla semester till ledighet i timmar. Den som behöver ledigt enstaka timmar, till exempel för att gå till doktorn, kan ta semester timvis. Du förlorar inte ditt semestertillägg.

Detta får du pengar för

Om du blir sjuk. Från arbetsgiv-aren får du tio procent av lönen i extra ersättning utöver sjukpenningen från dag 15-90 i sjukskrivningen. Från dag 91-360 får du samma ersättning från Alecta eller Folksam. Arbetsgivaren ska meddela den som betalar ut.

Detta får du pension för

När du är föräldraledig. Du fortsätter att tjäna in tjänstepension när du är helt föräldraledig, i högst 13 månader. Går du ner i tid för att vara med barnet får du pension motsvarande din ordinarie lön, om du samtidigt tar ut föräldrapenning. Det gäller födda 1981 eller senare (ITP1). För födda 1980 och tidigare (ITP2) är det bara under tid med föräldrapenning som man tjänar in tjänstepension.

Du som jobbar som personlig assistent:

Privatanställda och anställda i kooperativ eller ideella företag.

Ledigt med lön

Om en nära anhörig dör eller blir sjuk. Du kan beviljas ledighet i en eller flera dagar för att gå på begravning eller vårda nära anhörig som hastigt blivit sjuk.

Detta får du pengar för

Om du blir sjuk. Du får tio procent av lönen i extra ersättning utöver sjukpenningen från dag 15 till 360 i sjukskrivningen. Du måste själv söka ersättningen från AFA Försäkring.

Detta får du pension för

När du är föräldraledig. Du fortsätter att tjäna in tjänstepension när du är helt föräldraledig, i högst 13 månader.