SVAR: Jag utgår från att du syftar på storbladig rhododendron, som är städsegrön och alltså behåller sina löv året om. De växer med en ny bladkrans varje år och i mitten kommer antingen en bladknopp eller förhoppningsvis nästa års blomma. De äldsta bladen gulnar och faller så småningom av.

Utifrån din beskrivning tror jag att det stora problemet beror på marken och/eller en alltför skuggig placering av din rhododendron. Jorden är viktig och för att växa bra behöver blomman en djup, lucker, vattenhållande mineraljord med inblandning av råtorv. Torven ger en surare jord . Sedan trivs rhododendron ypperligt i full sol och utvecklar sig då som bäst.

Du kan beskära rhododendron med lyckat resultat, men inte vara säker på att resultatet blir bra om  du inte uppfyller odlingskraven. En mycket hård beskärning är inte att rekommendera, men nöjer du dig med att beskära ner på ved som är max tre till fem år gammal brukar resultatet bli bra. Det finns gott om vilande skott (ögon) som vaknar till liv vid en beskärning. Gödsla och vattna dina plantor under våren och efter blomningen i maj-juni är det lämpligt att ta fram sekatören.