Vi har gått igenom avtalen för kommun- och landstings­anställda (HÖK) samt Kommunals avtal med Vårdföretagarna. Och hittat en del oväntade rättigheter. En bra förmån är att föräldrar kan gå ner i tid till 75 procent utan att förlora någon tjänstepension. Skyddet gäller ända tills barnet fyller åtta år och även om du inte tar ut föräldrapenning. Du får alltså tjänstepension som motsvarar en heltidslön, om det är din ordinarie tjänstgöringsgrad.

– Det gör det extra viktigt att se till att få en heltid i grunden, säger Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på Kommunal.

Generellt sett har dock specialförmånerna i avtalen blivit färre. Tidigare kunde en anställd få betald ledighet för att flytta, men det finns inte kvar.

– Samhället förändras och sådana saker har växlats in mot det man tycker är mer värdefullt, som kortare arbetstid eller löneökningar, säger ombudsman Maria Hansson.
I­­ dag kan kommun- och landstingsanställda få betald ledighet i upp till tio dagar när en nära anhörig blir sjuk eller dör. Men det kan vara svårt att få betalt för mer än enstaka dagar.

– Vi har många medlemmar som är födda utomlands och de kan ha svårt att få resa hem på begravning i till exempel Etiopien. Tyvärr känner inte alla till det här och tar semester i stället, säger Maria Hansson.

I det privata avtalet med Vårdföretagarna finns inte samma skrivning vad gäller antalet dagar. Och just begravning anges inte specifikt som ett skäl för betald ledighet.
– Men att få ledigt vid begravning är praxis, säger ombudsman Liza di Paolo Sandberg.

Du som jobbar i kommuner och landsting

Detta får du ledigt för (med lön):

 • Besöka barnmorskan. Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har anställda rätt till två besök på betald arbetstid. Det gäller även pappor.
 • Om nära anhörig blir allvarligt sjuk eller dör. Då kan kan du till exempel få ledigt för begravning och bouppteckning. Gäller max tio dagar. Som nära anhörig räknas också svärföräldrar, barnbarn samt mor-och farföräldrar.
 • Läkarbesök. Vid akut sjukdom.

Detta får du pengar för:

 • Om familjemedlem dör. Har ni varit sammanboende i minst fem år eller bor tillsammans med barn under 12 år, får din partner fem år framöver ut cirka 15 procent av din  genomsnittliga lön. Barnen får tio procent av lönen till den dag de fyller 18 år. Ersättningen gäller alltså om du själv avlider och ges till dina familjemedlemmar. För att du ska få ersättning om din partner avlider, gäller det att hon eller han arbetade på en arbetsplats som har kollektivavtal. Då ingår normalt sett en försäkring som ger efterlevande ersättning. Den kallas TGL. Om en partner utan egen TGL-försäkring avlider men den efterlevande har en TGL-försäkring via sitt arbete kan i vissa fall viss form av ersättning ändå utbetalas. Medlem i Kommunal som avlider och inte har TGL-försäkring via arbetet har genom sitt medlemskap en försäkring som kallas kompletterande TGL som ger de efterlevande samma skydd som den kollektivavtalade försäkringen. (Som medlem i Kommunal har den som avlidit också en tjänstegrupplivförsäkring. Du har även rätt till bland annat omställningspension från Pensionsmyndigheten.)
 • Om du blir sjuk. Du får tio procent av lönen i extra ersättning utöver sjukpenningen från dag 15 i sjukskrivningen till och med dag 360. Du måste själv ansöka via AFA försäkring om du är sjuk mer än 90 dagar.

Detta får du pension för:

 • När du är föräldraledig. Är du föräldraledig fortsätter du att tjäna in tjänstepension utifrån din ordinarie lön. Det gäller ända upp till barnet är åtta år. Du kan gå ner i tid till som mest 75 procent och ändå få tjänstepension som motsvarar din heltidslön. Även om du inte tar ut föräldrapenning.
 • Redan för sommarjobbet. De flesta tjänstepensionsavtal gäller från 25 års ålder till att du fyller 65. Men jobbar du i kommun och landsting har du bättre villkor. Är du född 1986 eller senare började du tjäna in tjänstepension redan när du sommarjobbade som tonåring, det finns ingen lägre gräns. Är du född 1985 eller tidigare börjar du tjäna in tjänstepension från 21 års ålder. Den bortre gränsen ligger vid 67 år. Bestämmelserna började gälla 2006, dock ej retroaktivt utan enbart för det intjänande man hade från 2006 och framåt.

Du som jobbar i privat vårdsektor

Detta får du ledigt för (med lön):

 • Om nära anhörig blir allvarligt sjuk eller dör. Kan beviljas för en eller flera dagar men ges i regel endast för del av dag.

Detta får du pengar för:

 • Om du blir sjuk. Från arbetsgivaren får du tio procent av lönen i extra ersättning utöver sjukpenningen från dag 15-90 i sjukskrivningen. Från dag 91-360 får du samma ersättning från Alecta. Normalt sett behöver du inte ansöka själv, arbetsgivaren ska meddela Alecta.

Detta får du pension för:

 • När du är föräldraledig. Du fortsätter att tjäna in tjänstepension när du är helt föräldraledig, i högst 13 månader. Om du sedan går ner i tid för att vara med barnet tjänar du också in pension motsvarande din heltidslön. Det gäller födda 1979 eller senare (ITP1). För de födda 1978 och tidigare (ITP2) är det bara under tid med föräldrapenning som man tjänar in tjänstepension.
 • Du får INTE för sommarjobbet. I avtalet med Vårdföretagarna tjänas pension in mellan 25 och 65.