Tillgång till rent vatten och sanitet ska vara en mänsklig rättighet. Det har Kommunal länge arbetat för. Vad det konkret innebär kan Archana Patkar berätta om.

Just nu pågår Världsvattenveckan i Älvsjö i Stockholm. Bland alla montrar med sina traditionella inslag av broschyrer dyker det plötsligt upp ett vitt fyrkantigt tält. På golvet ligger röda och gröna kuddar. Här håller Archana och några av hennes arbetskamrater till. De arbetar inom WSSCC, som samordnar insatser för att alla i världen ska få sanitet, det vill säga toaletter men även en avskild plats att sköta sin hygien. Det har kvinnor svårt att göra när det frodas fördomar och vidskeplighet.

– Mens är en naturlig biologisk företeelse, men i de länder där vi arbetar betraktas mens som något skamfullt och smutsigt, säger Archana.

Det finns fortfarande kvinnor i Nepal, som placeras i en särskild hydda i fem dagar under sin mensperiod. De får inte umgås med andra familjemedlemmar. I Indien har Archana mött kvinnor som inte får sova intill sina män utan får krypa ner på golvet någonstans, eftersom blodet anses så smutsigt.

På en textilfabrik i Bangladesh använde sig kvinnorna av smutsiga tygstycken som slängts på golvet. De innehöll kemiska ämnen och kvinnorna blev infekterade. När de sedan fick tillgång till bindor blev de friska och kunde arbeta.

Archana anser att det sätt kvinnor behandlas på är ett brott mot mänskliga rättigheter.

Liknande tält som det i Stockholm sätts upp på marknader och andra öppna platser från Nepal i Asien till Senegal i Afrika. Härinne undervisar Archana och andra medarbetare flickor och kvinnor hur deras kroppar ser ut och fungerar. Kvinnorna lär sig göra mensskydd av tyg och hur de hanterar dem. Sedan avger de ett löfte om att inte vara blyga utan stolta och föra sina kunskaper vidare till minst tio andra kvinnor.

– Vi har nått hundratusentals kvinnor, säger Archana.

Fortfarande saknar 2,5 miljarder människor tillgång till sanitet. Fackföreningar, inte minst i Europa, har engagerat sig, senast i en kampanj om vatten och sanitet som en mänsklig rättighet. I den deltog även Kommunal. Den avslutades i våras och samlade nära 1,9 miljoner namnunderskrifter, vilket gjorde att EU-kommissionen måste lyfta frågan.
 

Det här är WSSCC

  • WSSCC, The Water Supply and Sanitation Collaborative Council, arbetar globalt med framför allt sanitetsfrågor, stöds av FN, olika organisationer och regeringar, bland annat Sveriges.
  • År 2010 slog FN:s generalförsamling fast att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är en mänsklig rättighet.
  • Men i till exempel Indien använder sig bara 12 procent av de 355 miljoner kvinnor, som har mens, sanitetsbindor.