2008 skärpte regeringen reglerna för sjukförsäkringen. Det har lett till att personer som beviljats förtidspension (sjukersättning) minskat rejält. 2004 nybeviljades nära 70 000 förtidspensioner, 2010 var siffran nere på drygt 8 000. Det har framför allt påverkat personer i 60-årsåldern eftersom det har varit många som har sjukersättning innan de går i pension. Ålderspensionsutredningen slog fast att de var så många som 40 procent av alla kvinnor och 30 procent av all män 2009.

Utredaren Marcela Cohen Birman på Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har undersökt hur de som har varit mycket sjukskrivna i 50-årsåldern försörjer sig när de är mellan 61 och 65 år. Andelen som tar ut tidig ålderspension har ökat rejält under 2000-talet. Risken att göra det är 63 procent högre 2010 än den var 2003. Störst är förändringen för dem som tjänar minst, där har risken fördubblats. Väldigt få höginkomsttagare tar ut tidig ålderspension.

– Tidigare var det vanligare att sluta sitt arbetsliv som förtidspensionär med sjukersättning. Om vissa upplever att de inte har något val så kan det vara ett problem för den enskilda individen som får ta konsekvenserna och i förlängningen systemets legitimitet, säger Marcela Cohen Birman.

Samtidigt kan man se att det är många fler i 60-årsåldern som arbetar i dag.

– Det finns både en tendens att fler arbetar längre och att fler går tidigt i ålderspension. Spannet har ökat, säger Marcela Cohen Birman.

Varför är det ett problem att gruppen tidiga ålderspensionärer växer?

– Har man i stället sjukpenning så finns en chans att återvända till arbetsmarknaden och med sjukersättning tjänar man fortfarande in pensionsrätt till sin ålderspension. Det är viktigt i ett system där man måste fortsätta arbeta om inte pensionen ska bli lägre.

Den som väljer tidig ålderspension förlorar tusenlappar varje månad, visar en jämför­else av inkomsterna för dem som varit mycket sjukskrivna. Snittinkomsten är 8 300 kronor i månaden innan skatt, medan de som har sjukersättning har 12 300 kronor. De i gruppen som nu arbetar har i snitt 20 600 kronor att leva på.

De som tar ut sin ålderspension tidigt får dessutom en mycket lägre pension. 

– Varje år du går tidigare gör som regel en sju till åtta procent mindre i allmän pension, men det finns individuella skillnader, säger Arne Paulsson på Pensionsmyndigheten.

Deras ekonomi påverkas också av att flera statliga bidrag till pensionärer med låga inkomster inte betalas ut förrän man fyllt 65 år. Både garantipensionen, den tilläggspension som staten betalar ut till dem med låga inkomster, och bostadstillägget betalas ut först vid 65. Det kan sammanlagt handla om flera tusen kronor per månad.