– Det här är angeläget. Vi behöver en lösning för våra medlemmars behov av trygghet – men även arbetsgivarnas krav på flexibilitet när svängningarna i industrin konjunkturen kommer oftare. Och jag tror att det behövs branschvisa överenskommelser eftersom förutsättningarna är så olika. Ett nationellt avtal riskerar att bli en papperstiger, säger Anders Ferbe, IF Metalls ordförande, till Arbetet.

Samtidigt pågår diskussioner mellan PTK och Svenskt Näringsliv i frågor som bland annat gäller just turordningsregler.

Vid IF Metalls kongress nästa helg (den 16-19 maj) får kongressombuden ta ställning till förbundsledningens förslag. Säger kongressen ja, kommer IF Metall bjuda in industriarbetsgivarna till någon form av förhandlingar, säger Anders Ferbe till Arbetet.

Det skulle i så fall inte vara första gången IF Metall går sin egen väg bland LO-förbunden. I slutet på 90-talet slöt facken och arbetsgivarna inom industrin ett eget samarbetsavtal, kallat industriavtalet. IF Metall var också först bland LO-förbunden att teckna avtal om så kallad yrkesintroduktion för ungdomar, som innebär utbildning och lägre löner för ungdomar.

Kommunalarbetaren har sökt Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund för en kommentar, som eventuellt kan komma senare.