I sommar examineras den första kullen specialistundersköterskor med inriktning på operation, anestesi och intensivvård i Växjö.
Under två terminer har de fått utveckla spetskompetens gällande medicinteknisk utrustning, vårdhygien, iordningställande av operationssal och patientbemötande. En av dem är Sabina Malmberg, 31, som efter tolv år som undersköterska tog chansen att utvecklas inom yrket.

– Jag fick höra talas om utbildningen och sökte. Roligt att jag kom in, den är superbra!

Sabina är tjänstledig från sitt arbete som narkosundersköterska på Ljungby lasarett, tidigare har hon jobbat på operations- och akutmottagningar. För henne har intensivvårdskurserna varit särskilt givande.

– Det är mycket som är nytt för mig på det området, som omvårdnad av respiratorpatienter och alla apparater man ska lära sig använda. I framtiden skulle jag gärna vilja jobba parallellt med operation och intensivvård.

En annan förhoppning är att efterfrågan på undersköterskor ska öka när fler får specialiststatus. Sabina tror att fortbildningen kommer ge löneökning.

– Vi har fått väldigt positiva reaktioner från läkare och övrig sjukvårdspersonal, de tycker det är bra att vi utvecklas.

Utbildningen sker mest på distans, med träffar en vecka per månad, så den kräver en del självdisciplin. Sabina uppskattar att kursupplägget är flexibelt.
– Jag ska få en bebis i april, men då jag kunnat läsa två kurser samtidigt en period, kan jag ändå ta examen tillsammans med resten av klassen.

ID. Sabina Malmberg

Ålder: 31 år.
Bor: Ryssby, utanför Ljungby.
Familj: Man och snart tre barn.
Utbildning: Undersköterska och snart specialistundersköterska i operation, anestesi och intensivvård.

Specialistundersköterska

Utbildning: Specialistundersköt-erska operation anestesi och intensivvård, 200 YH-poäng.
Skola: Kunskapsutveckling Syd/ Yrkeshögskolan i Växjö.
Studietakt: Heltid.
Studieform: Yrkeshögskoleutbildning på distans.
Platser: 20.
Webbsida: Finns här