1. Vad krävs för att få tjänstledigt för studier?
Om du har varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare i minst sex månader eller sammanlagt minst 12 månader de senaste två åren, har du rätt att vara tjänstledig för att studera. Om du ska gå en facklig utbildning har du rätt till tjänstledighet även om ovanstående kriterier inte är uppfyllda.

2. Hur länge får jag vara studieledig?
Du har rätt att vara ledig så länge studierna pågår.

3. Kan arbetsgivaren neka mig ledighet?
Nej. Arbetsgivaren kan däremot senarelägga din studieledighet, men måste då underrätta dig omgående.

4. Vad händer med jobbet när jag studerat färdigt?
Du har rätt att återgå till din ordinarie tjänst, med samma anställningsvillkor och samma eller snarlika arbetsuppgifter. Det gäller även om du avbryter studierna i förtid.

5. Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?
Folkhögskolan ger inga akademiska poäng. Nivån på undervisningen varierar från grundskole- och gymnasienivå till motsvarande högskolestudier. För folkhögskolestudier kan du få samma studiemedel som för högskolestudier. Om du är över 25 år och läser på grundskole- eller gymnasienivå kan du få högre lån.

6. Vad är Yrkeshögskolan (YH)?
Eftergymnasiala utbildningar utformade efter arbetslivets behov, och finns inom många olika områden. Har ett annat poängsystem än högskolan, ett års studier motsvarar 200 YH-poäng. YH kommer efter hand att ersätta de till formen snarlika KY-utbildningarna.

7. Hur mycket får jag i studiemedel?
Om du studerar på heltid får du på fyra veckor 9004 kronor, varav 6184 kronor är lån och 2820 kronor är bidrag.

8. Hur länge kan jag få studiemedel?
Du kan få studiemedel i högst 240 veckor.

9. Hur gammal får man vara för att beviljas studiemedel?
Du kan få studiemedel till och med året du fyller 54. Antal veckor du får ta studielån minskar successivt från och med året du fyller 45.

10. Kan jag jobba extra när jag får studiemedel?
Om du läser på heltid får du tjäna upp till 70 400 på ett kalenderhalvår utan att studiemedlet minskas.

11. När måste jag börja betala tillbaka mitt studielån?
Tidigast sex månader efter det att du senast hade studiestöd.

12. Får jag vara med i A-kassan medan jag studerar?
Om du studerar inom vård, omsorg och service kan du vara med i Kommunals A-kassa. Däremot kan du normalt sett inte få ersättning från A-kassan om du studerar mer än 50 procent. Kontakta facket innan du börjar studera för att bli säker på vad som gäller i ditt fall.

Länkar till utbildningar

Högskolekurser: www.studera.nu
Folkhögskola: www.folkhogskola.nu
Yrkeshögskolan: www.yrkeshogskolan.se
Omsorgscollege: www.vo-college.se