– Det finns det absolut, men man får ändå utgå från det man har i form av brukarundersökningar och Socialstyrelsens mått. Och den samlade bilden är ganska tydlig, säger Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning.

Han nämner en studie som visat att fler äldre överlever när äldreomsorgen konkurrensutsätts.

– Det är data som inte går inte att manipulera.

Rapporten är framtagen på uppdrag av ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi som beskrivs som en självständig tankesmedja knuten till Finansdepartementet.

Författarna Henrik Jordahl och Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, har inte samlat in några nya data utan analyserat de rapporter och den forskning som finns. Slutsatsen är att det gått relativt bra att privatisera, konkurrensutsätta och införa valfrihet i äldreomsorgen. Enligt de kvalitetsmått som finns syns små skillnader mellan kvaliteten i privat och kommunal äldreomsorg.

– Den bild som har varit de senaste åren att privatiseringarna ska rasera äldreomsorgen, finns det inga tecken på när man går igenom de studier som finns, säger Henrik Jordahl.

Ni hävdar att kortsiktiga aktörer inte har tjänat pengar på att sänka kvaliteten. Men det finns ju exempel på det, senast i Södertälje?

– Du har rätt, men då syftar vi på vår allmänna jämförelse mellan de kommuner som har släppt in privata företag och de som inte gjort det. Det finns exempel men det är inte typiskt för marknaden.

Har ni gått igenom uppsagda avtal i kommunerna?

– Nej det har vi inte.

Förutom den kritik som finns mot brukarundersökningarnas tillförlitlighet, så har granskningar visat stora brister i kommunernas uppföljning av de privata vårdbolagen. I många fall får företagen själva kryssa i en blankett och svara på om de uppfyller kraven. Det är Henrik Jordahl kritisk till, och en slutsats i rapporten är att kommunerna måste skärpa sin granskning.

Hur?

– De bör inte göra så mycket uppföljning i form av checkboxar som företagen själva fyller i. Det är bättre att de fokuserar på efterhandskontrollen och göra fler oanmälda inspektioner innan de förlänger kontrakten.

Ett annat förslag är att kommunerna ska införa en gemensam standard för utlåtande av hur omsorgen har fungerat i ett företag så att andra kommuner lätt kan ta del av det när de ska anlita företaget. Det ska löna sig att ge en god äldreomsorg och i rapporten föreslås att kommunerna ska betala mer för vården så att ett äldreboende kan ha tomma platser.

– Då kan de som inte väljer utförare själva, placeras på de boenden som håller god kvalitet, istället för idag på det boende som har lediga platser. En viss överkapacitet är bra, det är för små marginaler idag, säger Henrik Jordahl.