Efter ett par års utredande fattade LO:s styrelse på måndagen ett så kallat inriktningsbeslut om att ett mediehus ska bildas. Om allt går enligt planerna ska mediehuset vara i verksamhet till hösten.

Det är ännu inte klart vilka av LO:s fackförbundstidningar som kommer att ingå i det gemensamma bolaget. Kommunal är dock positivt till förslaget.

– Vi kommer att fatta beslut inom en månad, säger Annelie Nordström.

LO vill göra denna satsning för att ge större genomslag och uppmärksamhet åt arbetsmarknadsjournalistik.

– Vi vill frigöra mer resurser till undersökande journalistik.

Detta är inget sparpaket, betonar LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson.

Han tycker att bevakningen av arbetsmarknaden i andra medier är katastrofalt dålig. Specialreportrar som kan området försvinner från de flesta redaktioner och arbetsmarknadsjournalistik får ett allt mindre utrymme i TV, radio och dagspress.

Karl–Petter Thorwaldsson hoppas att mediehuset ska fylla tomrummet i de andra mediernas bristande bevakning av arbetsmarknaden.

– Vi vill ha mer pang för pengarna, sa han vid ett tidigare tillfälle om mediehuset.

Annelie Nordström tycker att det är ett demokratiskt problem att det som händer på arbetsmarknaden får så lite uppmärksamhet i andra medier. Hon upplever att journalister blir allt okunnigare om Kommunal, kollektivavtal och kommunalarnas villkor.

– Jag får lägga ner allt mer tid på att förklara sammanhangen för okunniga journalister. På sikt är detta allvarligt om mediernas rapportering blir mer och mer urvattnad och ytlig. Det gör det svårare för våra medlemmar att göra korrekta bedömningar av vad som sker på arbetsmarknaden och i samhället, säger hon.

Hon tycker att detta på sikt hotar den svenska modellen och demokratin.

– Det blir till slut en omöjlig uppgift om fackföreningsrörelsen på egen hand ska sprida kunskap och kompetens om hur viktigt det är med kollektivavtal och hur dessa i sin tur hänger ihop med a–kasseersättningen och arbetsmarknadspolitiken, säger Annelie Nordström.

Hon tror att mediehuset kan utveckla fackförbundstidningarnas journalistik med fler nyheter och undersökande journalistik.

– Det är ett spännande projekt, säger hon.

Fakta

Mediehusprojektet, som har letts av KA:s chefredaktör Liv Beckström, har utrett samverkan mellan sju LO–tidningar;  Kommunalarbetaren, Byggnadsarbetaren, Dagens Arbete, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Sekotidningen och Arbetet.
LO–förbunden, och de bolagsstyrelser som vissa av deras fackförbundstidningar arbetar under, ska nu bestämma sig för om de vill vara med i denna satsning.
Om Kommunal och det helägda bolaget Kommunalarbetaren i Sverige AB säger ja, kommer Kommunalarbetaren ändå att finnas kvar som Kommunals fackförbundstidning.
Enligt förslaget ska Kommunalarbetarens redaktion bli anställd av mediehuset och fortsätta att arbeta för tidningen som tidigare. Kommunal köper av mediehuset en upplaga av Kommunalarbetaren för att sprida till förbundets medlemmar.
Tidningens redaktör och ansvarig utgivare utses också i fortsättningen av Kommunal men kommer att vara anställd i mediehuset.
Redaktionen kommer att sitta i gemensamma lokaler med personal som arbetar för de andra fackförbundstidningarna.
Tanken är att journalisterna vid de olika tidningarna ska samarbeta mer och till exempel göra gemensamma undersökande reportage. Redaktörerna kan också bättre samordna sin opinionsbildning på ledarsidorna.
Mediehuset kommer att ha en gemensam webbsida där nyheter från ka.se. och de andra tidningarnas nätsidor publiceras.
LO räknar med att projektet på sikt kommer att innebära besparingar genom att tidningarna gör gemensamma upphandlingar av bland annat inköp av papper och tryckerikostnader samt distribution.
De förbund som inte vill ansluta sig till mediehuset ska ändå kunna köpa administrativa och ekonomiska tjänster av bolaget.