Det är väldigt oroväckande att Moderaterna blandar ihop sin roll som politiskt parti med rollen som offentlig arbetsgivare. I ett utskick till landstingets anställda på landstingets brevpapper med landstingets logotyp bedriver Moderaterna ren kampanj. De skriver till de anställda att deras jobb är hotade ifall någon annan vinner valet. Det är att missbruka sin makt och position som arbetsgivare.

Att utnyttja att anställda står i en beroendeposition och försöka påverka deras röster är ett stort övertramp. Inget parti ska utnyttja att de är arbetsgivare till att bedriva politisk kampanj på detta sätt. Arbetstagare kämpar idag på en arbetsmarknad med hög arbetslöshet där det blir allt tuffare att slåss för rimlig lön och schysta villkor. Man utnyttjar cyniskt detta faktum och försöker skrämmas med att ta ifrån det som för många innebär den enda trygghet man har, jobbet. Det är inte snyggt när en arbetsgivare beter sig så, men när den arbetsgivaren också är ett politiskt parti så går man över många gränser.

Brevet från Moderaterna har skickats ut från Filippa Reinfeldts kansli genom deras pressekreterare. Det är Filippa Reinfeldt som bär ansvaret för detta utskick, men det är också hon som bär ansvar för vården i Stockholm. Våra medlemmar önskar att mer fokus kunde läggas på välfärden och hur vi bäst förbättrar den istället för smutskastning. Vården och omsorgen är alldeles för viktig för att dränkas av politiskt käbbel.

Svensk välfärd är i desperat behov av mer resurser. Vi behöver fler anställda i vården, inte färre. Under Filippa Reinfeldts styre har man genomfört besparingar på flera håll inom Stockholm läns landsting, samtidigt som man ger stora skattesänkningar till vissa branscher. Den sänkning av arbetsgivaravgiften som de hotar med ska försvinna i sitt brev är en ineffektiv och dyr åtgärd som gett lite resultat, precis som deras skrämseltaktik. Kommunals medlemmar kan själva avgöra om den förda politiken gynnar dem och den verksamhet de jobbar i, det behöver de inte Moderaterna till.

Margareta Bohman,
ordförande Kommunal Stockholms län