SVAR: Det är i och för sig korrekt att även muntliga avtal gäller. Men det kan finnas specialregleringar som kräver en viss form för att ett avtal ska gälla, som till exempel att det ska vara skrivet eller att det ska vara ett kollektivavtal. Ett kollektivavtal ska vara skriftligt och parterna ska vara facket och arbetsgivaren eller facket och en arbetsgivarorganisation. Ett kollektivavtal kan ha formen av ett justerat förhandlingsprotokoll.
Enligt arbetstidslagen ska arbetet förläggas så att arbetstagaren får en rast efter fem timmars arbete. Rast är inte arbetstid och får bytas mot måltidsuppehåll genom kollektivavtal, som slutits eller godkänts av central arbetstagarorganisation. Måltidsuppehåll ingår i arbetstiden. Något protokoll upprättades inte över den överenskommelse om måltidsuppehåll som träffades mellan Kommunal och din arbetsgiv­are. Det finns alltså ingen skriftlig överenskommelse utan bara en muntlig. Därmed finns inget kollektivavtal om måltidsuppehåll och då gäller vanliga regler om rast i arbetstidslagen. Kontakta ditt lokala fack som kan hjälpa dig att ta frågan om måltidsuppehåll vidare. Det kanske är möjligt att i dagsläget träffa ett centralt kollektivavtal eller ett lokalt kollektivavtal som godkänns centralt. Jag vill slutligen nämna att arbetsgivaren har en möjlighet att ansöka om dispens hos Arbetsmiljöverket från reglerna om rast, om det inte finns kollektivavtal i frågan.