SVAR: Det är riktigt att det finns regler om semesterledighet och uppsägningstid. Enligt lagen om anställningsskydd, las, är det endast tillsvidareanställningar som avslutas genom uppsägning efter en viss uppsägningstid. Om en tillsvidareanställd arbetstagare blir uppsagd under semestern anses uppsägning ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde. Enligt semesterlagen får semesterledighet inte förläggas till uppsägningstid utan arbetstagarens medgivande. Om en arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist och semesterledigheten redan är utlagd när så sker, ska förläggningen av ledigheten upphävas om arbetstagaren begär det.
  Din bekant hade en provanställning och inte en tillsvidareanställning. Enligt las har en provanställd arbetstagare inget anställningsskydd under prövotiden och provanställningen avslutas inte heller genom uppsägning. Däremot finns det regler om vilken ordning som gäller när en provanställning ska avslutas. Vill arbetsgivaren avsluta en sådan anställning före prövotidens utgång ska denne underrätta arbetstagaren minst två veckor i förväg. Dessa två veckor är inte uppsägningstid och reglerna om semesterledighet och uppsägningstid som jag redogjort för ovan gäller inte.
/Annett Olofsson