I 12 av de 22 Stockholmskommuner som förra året hade privat hemtjänst rapporterade företagen inte in en enda lex Sarah-rapport eller anmälan till den kommun som betalar för vården. Det betyder att cirka 160 företag med tillsammans 6000 brukare under ett år inte begått något fel värt att berätta om.

En lex Sarah-rapport kan vara en utebliven insats, någon som inte får frukost eller att personalen inte svarar på ett trygghetslarm.
  – Jag tror att det generellt är fler händelser som borde ha rapporterats, säger Birgitta Hagström, avdelningschef på den nya tillsynsmyndigheten Ivo, inspektionen för vård och omsorg.
  Lex Sarah är ytterst en fråga om trygghet och säkerhet för medborgarna, menar hon.
  – Kommunerna har ett ännu större ansvar när de lägger ut verksamhet på privata entreprenörer, för då har de ett till led att hålla koll på, säger Birgitta Hagström.

 

 Birgitta Hagström, Inspektionen för vård och omsorg.Birgitta Hagström.
Foto: Lasse Andersson

Alla hemtjänstverksamheter, även privata företag, är skyldiga enligt lag att informera ansvariga politiker i sin kommun när det begås misstag som drabbar de gamla. Det gäller både allvarliga (lex Sarah-anmälan) eller mindre allvarliga (lex Sarah-rapport) misstag som begåtts. Lagen är skriven så för att kommunpolitikerna, som är ytterst ansvariga för att de gamla får en bra vård, ska kunna gripa in om det behövs. Hur snabbt företagen ska meddela kommunen att något hänt, är inte reglerat i lagen.
  – Men det behöver ske ganska omgående, om nämnden behöver besluta att brukaren till exempel akut måste byta till en annan hemtjänst, säger Helena Axestam på Socialstyrelsen.

I Nacka kommun är det drygt 50 företag som tar hand om totalt 1600 brukare. Antal misstag som rapporterades till kommunen förra året var: noll. Det är en brist, medger Anne-lie Söderlund, chef för äldreom-
sorgen i Nacka, men påpekar att kommunen får in klagomål från gamla och anhöriga.
  – Vi tar in synpunkter och klagomål en gång per år och följer upp dem.
  För att få reda på misstagen som sker i privat hemtjänst förlitar ni er på klagomål från de gamla?
  – Ja, det kan man säga. Sedan gör vi ju vår verksamhetsuppföljning en gång per år där vi går igenom vilka rutiner företagen har.

Flera andra kommuner som KA har pratat med resonerar på samma sätt.
  Företagen i Sollentuna, som har hand om drygt 600 brukare, lämnade inte heller en enda rapport eller anmälan förra året. Ett av de större företagen där är Camillas hemtjänst. Vd Anna Rosén säger att det ännu inte funnits något skäl att göra en lex Sarah.
  – Inte än nej, peppar peppar.
  Trots att den privata hemtjänsten har en majoritet av brukarna i Stockholms län, kom 60 procent av anmälningarna och rapporterna från den kommunala hemtjänsten (129 mot 86 i den privata).

Privat hemtjänst och lex Sarah

Noll fel anmälda
I följande tolv kommuner rapporterar de privata hemtjänstföretagen inga misstag alls under 2012:
• Nacka
• Järfälla
• Täby
• Salem
• Ekerö
• Nykvarn
• Sundbyberg
• Vallentuna
• Haninge
• Sollentuna
• Upplands Väsby
• Österåker

De privata företagen i dessa kommuner har sammanlagt 6 103 brukare.

Ett fel anmält
I följande fyra kommuner rapporterar de privata hemtjänstföretagen endast ett misstag under 2012:
• Lidingö
• Södertälje
• Huddinge
• Värmdö

De privata företagen i dessa kommuner har sammanlagt 1 828 brukare.

Flera fel anmälda
I följande fyra kommuner rapporterar de privata hemtjänstföretagen fler än ett misstag under år 2012:
• Norrtälje
• Stockholm
• Solna
• Tyresö

De privata företagen i dessa kommuner har sammanlagt 12 313 brukare.
Fotnot: Tyresö har inte infört LOV inom hemtjänsten, men har en kundvalsmodell med hemtjänstutförare som påminner om LOV.
Alla siffror i KA:s granskning finns här.

Tre typer av fel i vården 

1. Klagomål och synpunkter.
Till exempel från anhöriga. Ingår inte i lex Sarah.
2. Lex Sarah-rapport.
Mindre allvarliga missförhållanden. Kan vara insatser som inte utförts eller utförts fel, till exempel ett trygghetslarm som inte besvaras eller åtgärdas.
Hemtjänstföretaget är skyldig att informera äldrenämnden om rapporten.
3. Lex Sarah-anmälan.
Allvarliga missförhållanden, till exempel dödsfall eller olaglig inlåsning. Hemtjänstföretaget är skyldig att informera äldrenämnden om rapporten. Anmälan ska skickas in till Inspektionen för vård och omsorg.