SVAR: Av din beskrivning drar jag slutsatsen att du har oregelbunden arbetstid. I semesterlagen finns en regel som säger att semesterledighet ska förläggas så att arbetstagare med oregelbunden arbetstid får lika lång ledighet som arbetstagare med regelbunden arbetstid.
  I övrigt har lagstiftaren ansett att frågan får regleras på lämpligt sätt i kollektivavtal, så att varje arbetstagare får fem veckors semester. Du skriver att det inte finns något lokalt kollektivavtal i frågan. Kanske finns ett centralt kollektivavtal som reglerar detta? Hör efter med  din lokala fackliga organisation!
/Annett Olofsson