Försäkringskassans generaldirektör menar att det kan ha blivit för svårt att få sjukersättning. Håller du med om det?
  – Vi har gått från ett läge med världens i särklass högsta till Europas lägsta nivå på inflöde i förtidspension. Jag välkomnar en seriös diskussion om vad som är lagom många förtidspensionärer. Nu har vi ett regelverk som säger att man aldrig mer ska kunna arbeta med någonting överhuvudtaget som grundprincip. Det tycker jag är helt riktigt.

 

 Ulf Kristersson.Ulf Kristersson (M).

 

Det finns människor i dag som hade tidsbegränsad ersättning som står utan ersättning.  – Ja, de fördes in i sjukpenningsreformen. Ganska många av dem har fått permanent sjukersättning, andra har lämnat sjukförsäkringen och kommit in i arbetslivsintroduktionen och sedan kommit tillbaka till sjukförsäkringen.

 

Och sedan finns det en grupp som står helt utan ersättning.
  – Ja, men det är en mycket liten grupp. Det fanns en grupp på 5 000 personer och den gruppen har inte växt.

Många har haft det svårt i flera år ekonomiskt. Jag pratade med en kvinna som skickade med en fråga till dig. Hon får ingen ersättning och undrar hur hon ska överleva?
  – Det är omöjligt för mig att ha någon synpunkt i ett enskilt fall. Men är man missnöjd med sina beslut så ska de överklagas.

Läkarintygen har brister enligt Försäkringskassan och tredje man kommer i kläm.
  – Det finns mer samsyn än det gjort tidigare. Läkarintyget ska innehålla det som Försäkringskassan säger att det ska för att de ska kunna fatta ett beslut. Och gör det inte det så blir det inget beslut. Saklig bedömning måste göras och den måste göras korrekt.