När Novus opinion frågat Handels medlemmar vilken politisk fråga som är viktigast har frågan om att begränsa vinster i välfärden kommit först. Följaktligen har det blivit ett av förbundets kongressbeslut och ett uppdrag för oss att driva frågan.
  När LO-kongressen tog Handels motion om att verka för att en non-profitprincip ska råda inom vård, skola och omsorg speglade det helt enkelt den opinion som finns idag. I Novus undersökning från juli 2012 av svenska folket vill en klar majoritet att eventuella vinster i privata bolag inom vård, skola och omsorg antingen ska förbjudas eller alltid återinvesteras i verksamheten. Enligt Novus ville 96 procent av de rödgröna väljarna detta, och hela 71 procent av alliansens väljare.

Folk har fått nog av de negativa konsekvenserna av marknadskrafter och vinstmotiv i grundläggande verksamheter som vård, skolor och omsorg. Samtidigt som landsting och kommuner tvingas spara har de stora privata vårdbolagen gjort miljardvinster som de placerat i skatteparadis. Vinsterna sker genom minskad bemanning i verksamheter som tar hand om våra barn eller våra äldre.
  Privatiseringarna och vinstuttagen är en del i ett systemskifte som verkar för att mindre resurser ska gå till offentlig sektor. I förlängningen finns starka krafter som vill att vi allt mer ska betala delar av välfärdstjänsterna med privata avgifter. Konsekvenserna av detta systemskifte ur ett klass- och könsperspektiv oroar. Höginkomsttagarna kan köpa sig fria. Inte minst när det gäller omsorgen om våra äldre. För många inom LO-kollektivet är alternativet ökad anhörigvård och mer tryck på familjen. Det är inte män inom Saco som blir anhörigvårdare. Det är främst kvinnor inom LO-kollektivet. Vi vet att många kvinnor redan idag har gått ner på deltid eller helt lämnat arbetsmarknaden för att vårda sjuka eller anhöriga.

Införandet av en non-profitprincip syftar till att få bort de skadliga marknadskrafterna och vinstmotiven. Stödet för detta är i opinionen gigantiskt. LO har tagit steget och det är viktigt att Socialdemokraterna nu på allvar vågar utmana.

Stefan Carlén,
förbundsekonom Handels