Personalen på Kolmårdens djurpark får nu krishantering och stöd av företagshälsovården, landstinget och präst. Kommunal är där och träffar medlemmarna.
  – Naturligtvis mår de inte så bra, de har ju en krissituation, de har blivit av med en nära arbetskamrat och det märks, säger Maj Karlsson, ordförande i Kommunals avdelning Öst.

Hon säger att det ständigt pågår en dialog om personalens säkerhet på Kolmården, men att facket inte fått indikationer tidigare på att det finns brister.
  Richard Andersson, operativ chef, säger:
  – Jag kan inte svara på varför det hände. Vi har gjort vad vi har kunnat. Vi håller på att gå igenom vad som hänt.
  Att personalen gick ensamma till vargarna vill han inte kommentera, men säger att nu går man inte in själv till vargarna. Djurparken är öppen idag, och stämningen är tryckt, säger han.

Vargexperten Olof Liberg vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, säger till flera tidningar att han är förvånad över att djurvårdarna gått in ensamma till vargarna.
  Såvitt Maj Karlsson känner till har personalen inte varit med om några allvarligare arbetsolyckor tidigare. Ensamarbetet vill hon inte kommentera i nuläget. 
  – Vi väntar och ser vad utredningen kommer att ge. Det här att gå in ensamma, de har inte brutit mot några rutiner, utan man har kunnat gå in ensamma och har gjort en bedömning för varje tillfälle. Sen får vi se om det behöver ändras i framtiden.

Även besökare har kunnat gå guidade turer inne hos vargarna. I april i år blev en flicka biten i låret och i fjol blev en annan besökare biten i armen av en varg.
  Senast en varg dödade en människa i Sverige var år 1821, enligt Metro.
  Polisen och Arbetsmiljöverket utreder nu vad som hänt och granskar säkerhetsrutinerna.