Varför gör du det här?
– Jag är sjuksköterska och har själv arbetat i hemsjukvården. Jag vet hur besvärligt det är för personalen. Det går åt en massa tid att hitta parkeringsplatser, och ibland finns det inga. Och blir det eventuellt parkeringsböter får många betala dem själva.

Men det är väl inte parkeringsproblem överallt?
– Nej, men i storstäderna och i många tätorter kan det vara besvärligt. På vissa håll kan man cykla eller gå, men jag har själv upplevt hur svårt det kan vara. På vintern brukar det bli ännu värre.

Vad får det för följder?
– Personal kan tvingas parkera så att de får gå lång väg, viktig tid tas från dem de ska hjälpa. Människor som larmar för att de har ramlat eller på annat sätt behöver få hjälp blir liggande och får vänta. Det skapar också stress hos personalen, det är en arbetsmiljöfråga.

Vad kan du göra som politiker?
– Jag sitter i landstinget, och det här är en fråga för kommunerna. Det är kanske inte helt enkelt att lösa, med många markägare inblandade, men man måste försöka. Jag vill att det här problemet uppmärksammas i förhandlingarna i samband med att hemsjukvården i Stockholms läns landsting kommunaliseras.