I somras läste Ingalill(*) i KA om en långtidssjukskriven kvinna som fått ut en kvarts miljon i försäkringspengar. Ingalill hade liksom kvinnan i artikeln varit sjukskriven länge innan hon fått permanent sjukersättning.
Hon fick via KA kontakt med en ombudsman på Kommunals förbundskontor och skickade in sina papper från försäkringskassan.
– Det tog kanske en och en halv månad, sen fick jag besked om att också jag skulle få pengar från försäkringen, berättar Ingalill. Det är fantastiskt. Det gör att jag kan hyra en etta och åka och hälsa på mina barn och barnbarn som bor i en annan stad.

Ingalill har haft olika yrken innan hon utbildade sig till undersköterska och arbetade i hemtjänst och sedan på ett gruppboende för dementa.
– Jag fick så kallad ”frozen shoulder” eller frusen axel och behandlingen hjälpte inte. Men sen drabbades jag också av svåra personliga motgångar och fick psykiska problem. Jag har inte kunnat arbeta de senaste nio åren, dessförinnan försökte jag arbetsträna, men det gick inte.
Ingalill beskriver sig själv som nästan folkskygg, och hon känner sig ensam där hon nu bor med den hon gift om sig med.
– Jag mår bättre när jag kan åka och träffa mina barn och deras familjer, och även annan släkt, men jag vill inte ligga någon till last. Därför tänker jag nu skaffa mig en övernattningslägenhet där, då kan jag åka dit när jag vill.
Ingalill är glad att hon såg artikeln om försäkringen i KA (länk under Läs mer).
– Det är bra att ni skriver om påminner om de försäkringar vi har. Kanske kan någon annan bli hjälpt av att läsa om mig.

(*) = ”Ingalill” vill vara anonym och heter egentlligen något annat. 

Försäkringen heter AGS-KL och gäller kommun- och landstingsanställda, anställda i Svenska kyrkan och en del privata arbetsgivare som är med i PACTA. Även privata arbetsgivare med kollektivavtal har motsvarande försäkring. Den ger bland annat cirka 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten i dagsersättning under den 15:e till 360 dagen i en sjukperiod. Och en månadsersättning till den som beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning.

På nätet kan man läsa mer om försäkringarna på www.forsakradviajobbet.se/KL.

Privatanställda kan läsa på ”Facket försäkrar” på http://www.lo.se/.

De som omfattas av ITP kan läsa om det på PTK:s hemsida.