För drygt fem år sen granskade Swedwatch förhållandena på Brasiliens kaffeplantage. I rapporten kunde man läsa om usla löner, anställda som stod utanför socialförsäkringssystemet, en arbetsmiljö med farliga bekämpningsmedel och en hård belastning på miljön. 2010 gjordes en uppföljning där man kunde se en del förbättringar. Det hängde ihop med ny och strängare lagstiftning, en ökad kontroll från myndigheterna och rådgivning till bönder.

Men granskningen avslöjade också att bolagen bakom Sveriges två största kaffemärken – Kraft Foods (Gevalia) och Nestlé (Zoégas) inte hade agerat på Swedwatchs rekommendationer från 2005. Kraft Foods saknade en uppförandekod för sina leverantörer och Nestlés kod hade stora brister. Inget av bolagen gjorde några kontroller av hur det såg ut på kaffeodlingarna.

Nu visar en ny uppföljning av Swedwatch att bolagen börjat förbättra sin kontroll. De har ökat sina inköp av certifierat kaffe och ställer nu krav på att leverantörerna ska registrera sig i branschens samarbetsinitiativ PROGRESS. Nestlé har också beslutat lägga förädling av kaffebönan i utvecklingsländer.
Men mer behöver göras. Swedwatch visar till exempel att Kraft Foods och Nestlé inte tittar på hur pengarna fördelas nedåt i kedjan. De rekommenderas nu att undersöka hur stor del av det pris de betalar som hamnar hos odlarna och kaffearbetarna.
Att kaffepriset är högt just nu är mycket bra för kaffearbetarna – förutsatt att de får del av pengarna.