SVAR: Det kan verka självklart att man ska få anmäla missförhållanden på sin arbetsplats. Utgångspunkten är också att en arbetstagare har en relativt långtgående kritikrätt och en rätt att påtala missförhållanden till behörig myndighet.
Men som anställd är man också skyldig att vara lojal mot sin arbetsgivare, vilket innebär att man inte får agera för att skada arbetsgivaren. En anställd som bryter mot lojalitetsplikten kan alltså sägas upp eller avskedas.
Den anställde är skyldig att först påtala missförhållanden för arbetsgivaren. Om denne inte gör något kan den anställde ha rätt att vända sig till myndigheter eller till massmedia.
Arbetsdomstolen har till exempel ansett att anställda hos ett privat ambulansföretag hade rätt att gå till media (Kommunalarbetaren) när de påtalade grava missförhållanden och arbetsgivaren inte gjorde något åt problemen. Av Arbetsdomstolens domar kan man dra slutsatsen att den som är anställd av det allmänna (stat, kommun eller landsting) har en mer långtgående rätt att kritisera och anmäla missförhållanden än privat anställda. Det beror på att en offentligt anställd kan hävda yttrandefriheten i grundlagen mot sin arbetsgivare. Mitt råd till dig som anställd är att låta facket ta diskussionen med arbetsgivaren och göra de anmälningar som är befogade om inget händer. Anonyma anmälningar brukar dock sällan leda till några åtgärder från myndigheter och det finns dessutom en risk att det kommer fram vem som gjort anmälan. Om lokala fackliga representanter känner sig hindrade att agera råder jag  dig att vända dig till förbundet centralt i Stockholm. Vad gäller missförhållanden i arbetsmiljön kan även skyddsombudet agera och göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.