SVAR: Den tid du arbetat som timanställd har varit pensionsgrundande för allmän  pension. Men det du skriver är tyvärr alldeles riktigt när det gäller tjänstepensionen. I pensionsavtalen som gällde på den tiden var bland annat timanställda undantagna från tjänstepension. Först 2002  lyckades vi få in en ändring så att även de som på grund av sin anställningsform stått utanför fick avsättning till tjänstepension.