Syftet är att få medlemmar att koppla ihop vardagsvillkoren med politik – att villkoren hänger ihop med vilka partier som styr, förklarade Wanja Lundby-Wedin när hon presenterade LO:s valkampanj på fredagen.
– Den borgerliga politiken är upp och ner, helt på tvärs med det samhälle vi vill ha. Allt för många medlemmar tror inte att det är så stor skillnad mellan partierna, men det är det vi försöker visa.
Hon ger ett exempel:
– En hotellstäderska kan betala över 400 kr i månaden i a-kasseavgift medan många höginkomsttagare bara betalar 90 kr. Det är ett resultat av den borgerliga politiken, där avsikten är att lönerna ska hållas nere i branscher där arbetslösheten är hög. Det är upprörande men många vet inte om att de här skillnaderna finns.

De sista veckorna före valet är det vanliga medlemmar från olika LO-förbund på reklampelarna. Det handlar om kärnfrågorna, förklarar Wanja Lundby Wedin: jobben, fler och bättre jobb, att få ner ungdomsarbetslösheten, rätten att få vara sjukskriven när man är sjuk, låg och enhetlig a-kasseavgift och 80 procent av inkomsten när man är arbetslös.

Affischer från LO:s valkampanj 2010.

LO och LO-förbunden ger tillsammans cirka 12,5 miljoner till Socialdemokraterna i årets val, 6 kr per medlem. En del LO-förbund kan skjuta till mer, tillsammans kanske 3 miljoner kr, berättade LO:s vice ordförande Ulla Lindström.
Nu har Socialdemokraterna skapat en rödgrön allians med Vänsterpartiet och Miljöpartiet – ska inte också de få stöd från LO?
– Vi tycker det är bra att en rödgrön allians har skapats, men vi har valt att samverka med Socialdemokraterna. Det innebär också att vi uppmuntrar medlemmar att engagera sig politiskt, och påverka politiken lokalt och nationellt.
Ställer LO inga krav på Socialdemokraterna för att de ska få ekonomiskt stöd?
– Nej, man ska inte kunna köpa sig en politik, ställa villkor. Så fungerar inte samverkan. Det är viktigt att vi är två olika aktörer som styrs utifrån våra olika demokratiskt valda organ, säger Wanja Lundby-Wedin.

Kampanjen inleds på måndag och pågår fram till valet. Budskapen kommer att finnas på 27 700 reklampelare runt om i landet, kompletterat med bland annat broschyrer att dela ut.
Reklamkampanjen kostar 9 miljoner kr.