Antalet inskrivna barn på förskolorna i stadsdelen Rinkeby-Kista har minskat med 350 stycken de senaste två åren.
Färre barn har lett till personalneddragningar och att förskolan Smultronstället i Kista ska stängas. Sammantaget fanns innan neddragningarna 251 barnskötare och förskollärare anställda i stadsdelen.
Efter två omgångar med nedskärningar under hösten har antalet barnskötare minskat med 21 stycken.
– I vår stadsdel har vi 90 föräldrar som har vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag är en del av svaret på varför antalet barn blir färre, men det är mer komplext än så, säger Kaisa Sjölund, som är enhetschef.
En annan anledning till att antalet barn minskar är helt enkelt att det föds färre barn i stadsdelen nu än tidigare.
– Den tredje faktorn handlar om att vi får allt fler små, muslimska privata utförare och många föräldrar verkar efterfråga det, säger Kaisa Sjölund.

En av de förskolor som helt ska stängas är Smultronstället i Husby. Där arbetar sex barnskötare och förskollärare på två avdelningar med drygt 30 barn. Cecilia Nordahl är arbetsplatsombud för Kommunal:
– Vi läggs i malpåse som det kallas. Vår enhet flyttar in i en större stuga där de också har fått mindre barn. Alla hos oss har jobbat så länge så vi håller oss kvar, säger hon.
Hon konstaterar att det blivit färre barn, men är osäker över hur stor del vårdnadsbidragen spelar.
– Vi vet ju föräldrar som tar ut vårdnadsbidrag och det kan ju vara en av orsakerna till att det blir färre barn, men det är ju inget man kan veta exakt, säger Cecilia Nordahl.

Hur det ser ut framåt för förskolorna och dess personal är svårt att sia om, säger Kaisa Sjölund, men hon är inte särskilt positiv:
– Jag befarar att det här inte är de sista neddragningarna. De flesta enheter i vår stadsdel har för lite barn.
Föräldrar kan ansöka om vårdnadsbidrag för barn som fyllt ett år men inte tre år. Vårdnadsbidraget är 3000 kronor skattefritt per barn och månad. Föräldrarna kan både ha vårdnadsbidrag och arbeta, huvudsaken är att de inte använder sig av offentlig barnomsorg. Varje kommun beslutar själv om de vill införa vårdnadsbidrag för dess invånare eller ej.