Vår planet.
Man kan åka till Månen,många vet.
Men vi kan inte ta hand om vår egen planet.
Vi urholkar jorden,tar olja och gas.
Den blir snart lik en ost som till slut går i kras.

Vi hör varje dag,NU är det KRIS.
Förstår nog de flesta, behöver ej vara vis.
Det lilla vi gör räcker inte till.
Mer måste göras än någon vill.
Men vi blundar och tänker, någon annan får ta tag.
I de problem VI skapat du och jag.