Atombomber så fruktansvärda.
Uppfunna av män så lärda.
Barkbröd många äta fick.
Fattigdomen kom och gick.
Celler talas mycket om.
Blir många om man delar dom.
Datorer mer och mer tar över.
Sägs spara både tid och klöver.
Energi vill alla ha.
Men en ren, det bör vi ta.
FN skulle hjälpa världen.
Leda rättvisan på färden.
Gränser , murar rev vi ner.
Onskan ser vi mer och mer.
Haver, soptipp nummer ett.
Följderna vi delvis sett.
Industriers lönsamhet,
Räknas om ,hur ingen vet.
Jordens resurser suges ut.
Fast vi vet de har ett slut.
Krig, att aldrig människan lär
Det endast smärta med sig bär.
Lika värde, vackra ord.
Gäller få på denna jord.
Motorer kom ,blev fler och fler.
Bekvämlighet åt många ger.
Naturens krafter,svårt att styra.
Följderna blir ofta dyra.
Organ, nu kan man nya få.
Man lever något längre då.
Pension,efter år av slit.
Men många kom nog aldrig dit.
Qvistling,eller hjälte, på domaren beror.
Svårt att veta, men många tror.
Rösträtt även kvinnor fick.
Mot jämlikhet det långsamt gick.
semester,dröm blev verklighet.
den bästa tid som många vet.
TV, välkommen kommunikation.
För en hel generation.
Universummindre blev.
När man kring på månen klev.
Vaccinet kom,ett tack till dem.
Det hälsa spred i många hem.
Xenofobi, tycks svår att bota.
Därför man vid gränser mota.
Yrken de blir fler och fler.
Men färre nya jobb man ser.
Zon ,fri från det sexuella.
Undrar kan det kärlek gälla ?
Århundradet ,vår egen tid.
Må den vila uti frid.
Änglar visst,de finns.
Hjälp oss att vi godhet minns.
Önskar välgång nu på färden.
Åt all mänsklighet i världen.