Här är några av de lagar och förordningarna som träder i kraft vid månadsskiftet.

Den nya så kallade rehabiliteringskedjan i sjukskrivningsprocessen införs. Konkret innebär det stora förändringar vad gäller prövningarna av sjukpenning. Den stora nyheten är tidsgränserna. Till exempel så kan en person bli uppsagd efter180 dagars sjukskrivning och bli av med sin sjukpenning om försäkringskassan bedömer det som att man klarar ett annat arbete hos en annan arbetsgivare. Sjukpenning kan också från och med nu betalas ut i max ett år.

Tandvårdsreformen träder också i kraft den 1 juli. I korthet innebär det ökade subventioner för tandvård. De som är 20-29 år eller över 75 år får ett bidrag på 300 kronor om året för tandläkarkostnader. För övriga blir det 150 kronor om året i bidrag. Ett högkostnadsskydd för alla som har tandvårdskostnader över 3 000 kronor på ett år införs också

För barnfamiljerna kommer flera nyheter. En jämställdhetsbonus, som syftar till att få fler pappor att ta ut föräldraledighet, införs. Det omdiskuterade vårdnadsbidraget kommer i de kommuner som väljer att införa det, bidraget är på högst 3 000 kronor per barn och månad. Det går inte att samtidigt ta ut fullt vårdnadsbidrag och utnyttja offentligt finansierad barnomsorg.
Det ställs nya krav också. Från den 1 juli krävs intyg från förskola, fritids eller skola vid vård av barn. Intyget ska styrka att barnet varit frånvarande.

Vad gäller a-kassan är det för Kommunals medlemmar sänkt a-kasseavgift, som är den stora grejen. Avgiften sänks från 337 kronor till 226 kronor. Samtidigt införs att sjukskrivna som är arbetslösa får ytterligare sänkt avgift till a-kassan. De slipper den statliga så kallade arbetslöshetsavgiften. Samma gäller för dem har rehabiliteringsersättning och tidsbegränsad sjukersättning och är arbetslösa.

Nya regler om assistansersättning innebär att den som får assistansersättning inte ska kunna spara pengar som blir över efter att löner och anställningskostnader är betalda.

Läs mer: Det går att läsa om samtliga nya lagar och förordningar på regeringens hemsida: www.regeringen.se