Nu var det dags att byta väg.
I värld av ljus blir nästa steg.
Du blir en stjärna, blickar ner.
finns hos oss fast vi ej ser.
vi fått så mycket år från år.
I våra hjärtan du satt spår.
Din kärlek fanns, vi kände den
Du vår far, vår gode vän.
Din själ blir alltid hos oss kvar.
I evighet i alla dar…