Nerbäddad i det blå
Ett skimmer som en gloria
Står runt den där uppå
Så tyst det är i höstens kväll
En stund av livets ro
Naturen är ett eget rum
Bland ängar, kärr och mo…