På tröskeln till en sommar lång
jag stod i väntans tid
En sommar som ej kom igång
förlorade en strid
Augustikvällen lockar än
till mången promenad
Ja, det var denna sommaren
med några svala bad…