SVAR: Fördelen med ändringarna i arbetstidslagen är att rätten till ledighet har reglerats i lag. Om arbetsgivaren infört fler helger i arbetstidsschemat på grund av ändringarna i lagen, så är det ett ensidigt arbetsgivarbeslut eftersom lagen inte reglerar fler helger. Den reglerar elva timmars vila per varje 24-timmars period och en veckovila på 36 timmar. Detta innebär att du kan arbeta 13 timmar per varje 24-timmarsperiod. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för hur arbetstiderna förläggs.