SVAR: När du arbetat 12 månader under de senaste tre åren har du företrädesrätt till ny anställning. Men om det är ett nytt vikariat som ska pågå under 14 dagar behöver kommunen inte ta in någon med företrädesrätt. Det är arbetsgivaren som anställer och gör bedömningen om personen har den kompetens som krävs för arbetet. I praktiken skulle det kunna gå till som du beskriver. Vill du ha mer information, kontakta din sektion.