Idag arbetar många i deltider och halvtider inom sjukvård och omsorg. Där är ju arbetsbehovet ofta ojämnt fördelat över dygnet och alla erbjuds inte heltidstjänster.
Jag satte mig och räknade på mitt eget schema. Ett oregelbundet 6-veckorsschema för en halvtidstjänst innebär redan på schemastadiet, att det blir omöjligt att uppfylla arbetskravet på 80 timmar under ett halvår. Kvar finns sex månader då man med knapp marginal klarar kravet. Men om det inträffar en enda sjukdag under dessa månader klarar jag inte kravet på 80 timmars arbete, under sex av tolv månader. Alternativregeln med 480 timmar fördelade på sex sammanhängande månader innebär att 1-6 timmars sjukdom under en
sexmånadersperiod utesluter mig från rätten till a-kassa.

En förälder får därför inte vara hemma med sitt sjuka barn, eller vara hemma när hon själv är sjuk. Vid magsjuka, ska jag då tvingas till  arbetet även om jag är en smittorisk och mår mycket dåligt? Ska jag tvingas stå utanför de trygghetssystem som borde vara en självklarhet för alla? Är det inte ofta föräldrar som arbetar deltid? Allt detta för att jag sa ja till ett halvtidsjobb.
Tänk om de som arbetar i riksdagshuset fick samma ultimatum. En eller två sjukdagar på ett år kan rasera hela din trygghet. Att jag sedan tvingas betala full a-kasseavgift enligt den nya regeringens beslut är
en ren skymf. I min förtvivlan över vad detta innebär för mig och många andra kan jag bara försöka väcka debatt så att frågan lyfts upp till det politiska planet.

Anne Westerlund,
vårdare,
Simrishamn