Strejken gäller de flesta offentliganställda: sjukvårdspersonal, även läkare, lärare, övrig skolpersonal och järnvägare.
Enligt de stora fackliga organisationerna, som enats om att utlysa denna protestdag, har inga avtal undertecknats sedan år 2000. Nyligen beslöt regeringen ensidigt att höja de statsanställdas löner med 0,8 procent från 1 februari i år.

Enligt facken har köpkraften minskat med mer än 6 procent på sex år och arbetsförhållandena har kraftigt försämrats. Antalet anställda har minskat liksom nyanställningarna.
Facken kräver omedelbara förhandlingar om lönerna – enbart inflationen beräknas stiga med nästan två procent i år. Också en förbättring av pensionerna bör tas upp i förhandlingarna, tycker de franska fackliga organisationerna.