Regeringen föreslår att stopplagen ska avskaffas den första juli. Om det finns ledig kapacitet på de offentliga sjukhusen ska den kunna användas för att behandla privatförsäkrade patienter. Det vänder sig Kommunal emot i ett yttrande angående Driftsformer för sjukhus. Höginkomsttagare ska inte kunna skaffa sig privata gräddfiler.

– Om det finns ledig kapacitet på sjukhusen ska den användas till de patienter som står i tur att få vård. Annars hotas grundprincipen om lika behandling av medborgarna, likaså att enbart de medicinska behovet ska styra turordningen, säger Rolf Andersson, enhetschef för välfärdsenheten.

Sjukvården ska även i fortsättningen finansieras offentligt och det är viktigt att regionsjukhusen förblir i offentlig regi. Minst ett sjukhus i varje landsting måste också drivas i egen regi, enligt Kommunal.

Däremot tycker Kommunal att privata sjukhus kan utgöra ett komplement till de offentliga. De kan tillföra kompetens. Rätt utnyttjad kan ökad produktivitet ge medborgarna mer vård för skattepengarna.

– Det går inte heller undvika att privata företag gör vinst, säger Rolf Andersson.

– Det är upp till bolagsstämman att fatta beslut om hur vinsten ska användas.