Läs den för att få en aning perspektiv
på tillvaron,kan varmt rekomenderas
till alla fattig som rik.Den borde ha
en framskjuten plats i Mona Sahlins
bokhylla vars verklighetsuppfattning
för längesedan lämnat hennes kropp.
Arbetarrörelsens nutida bildningsarbete
inskränker sig uteslutande till
kapitalbildning.Kort sagt läs boken!