Över 200 000 svenskar har privata sjukförsäkringar. Det har inte varit tillåtet att ta emot dessa i den offentliga vården, men det vill den nya regeringen ändra på.

Göran Hägglund tycker att offentliga sjukhus även ska ta emot privatförsäkrade patienter. Till Kommunalarbetaren säger han:

– Det är viktigt att den utrustning och det kunnande sjukvården investerat i används fullt ut. Därför bör man inte vara principiellt emot att exempelvis på mertid kunna ta emot privatförsäkrade patienter. På så vis får man in externa pengar. Men grundkonceptet är och ska vara en gemensamt finansierad vård som fördelas efter behov.

Han säger att han får återkomma med besked kring denna fråga om när och hur det ska gå till.

– Inga patienter får missgynnas och det är i första hand regionens och landstingens ansvar att se till att detta inte sker.

De som har privata försäkringar är ofta nyckelpersoner, höga chefer, inom företag. I de flesta fall betalar arbetsgivaren deras försäkring. De anses behöva förtur och kan inte vänta i långa köer.

Men Ingela Nylund Watz säger:

– Det är trams att Sverige skulle ha så enorma vårdköer, vi har en otroligt kvalificerad vård.

Alliansen tänker också avskaffa stopplagen. Det är ännu inte bestämt vid vilken tidpunkt.

Regeringen kommer även att satsa 40 miljoner kronor för att stödja vårdpersonal som vill ta över driften. Privata vårdbolag är välkomna. Göran Hägglund säger dock att det inte är uteslutet att göra undantag för universitetssjukhusen. De skulle i så fall bli kvar i offentlig regi.

På frågan om sjukhus ska säljas ut eller om enbart vården ska läggas ut på privat drift svarar Göran Hägglund:

– Båda förhållandena bör vara tillåtna. När det gäller försäljning av akutsjukhus, torde detta vara av mindre intresse både från landsting och tänkbara vårdgivare.

Ingela Nylund Watz säger att moderaterna har en plan att sälja ut välskötta sjukhus i Stockholm, precis som det välskötta S:t Görans sjukhus såldes.