Rose-Marie Wittenfeldt och hemspråkstränaren Vella Korial arbetar inom barnomsorgen. De har nu fått papper på sina yrkeskunskaper, så kallad validering.
Genom att under våren utbilda sig varannan vecka har de uppnått 1350 gymnasiepoäng inom barn – och fritidsprogrammet. Tidigare saknade de behörighet som barnskötare.

Nyligen förhandlade Kommunal och kommunen om lönepåslag för de 24 anställda inom barnomsorgen, som deltagit i utbildningen.

Ros-Marie Wittenfeldt, 59 år, tjänade tidigare bara 15 745 kronor (heltid) och får nu 18 800 kronor.
Lönepåslaget är välkommet. Som ensamstående med en hyra på 5000 kronor går pengarna alltid åt. Hon arbetar i en pool och hoppar in på olika förskolor.

Utbildningen har gett henne många aha-upplevelser om bland annat barns utveckling.

Vella Korali, 34 år, är barnskötare och hemspråkstränare. Med sina kunskaper i assyriska och arabiska stöttar hon barn med dessa modersmål. Hon kommer från Irak och tycker att hon lärt sig mer om det svenska samhället och hur barnen behandlas här.
Hon arbetar inom Berga förskoleområde. Tidigare tjänade hon 15 670 kronor, nu 18 600 kronor. Som sexbarnsmamma tycker även hon att löneökningen mycket välkommen.

För kommunens del medför utbildningen ökad kvalité.

Kommunals sektionsordförande Kim Öhman säger:

– Barnskötarna blir säkrare i sin yrkesroll. Det är en fullständig utbildning, som ger dem möjlighet att söka barnskötarjobb över hela landet.

Valideringsutbildningen innebär att outbildade barnskötare skaffar sig formell kompetens. Deras praktiska erfarenhet överförs till teoretiska poäng genom att de läser vissa karaktärsämnen, såsom pedagogiskt ledarskap, skapande verksamhet och annat.
I Linköping har 79 anställda inom barnomsorgen deltagit i en sådan utbildning. Den ger dem behörighet som barnskötare.